Program Mieszkanie + wprowadza nowe, antyspołeczne prawo obchodzące ustawę o ochronie praw lokatorów, prawo depczące godność człowieka. Zgodnie z przyjętymi przepisami każdy lokator przed przyjęciem mieszkania z programu będzie zmuszony do podpisania oświadczenia, w którym zobowiąże się do opuszczenia i wydania lokalu w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w terminie – nie dłuższym niż 14 dni – bez prawa do lokalu socjalnego. W praktyce jest to przymusowe zrzeczenie się praw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobu mieszkaniowego gminy.

Oznacza to, że w przypadku wypadków losowych takich jak zwolnienie, choroba, czasowa lub stała niezdolność do pracy lokator będzie eksmitowany na bruk. Mało kto wie, że podczas rzekomo „socjalnych” rządów PiS-u w 2016 roku odbyło się 8774 eksmisji z lokali mieszkalnych, w tym 2887 bez prawa do lokalu socjalnego, czyli de facto na bruk. Założeniom budownictwa społecznego całkowicie zaprzeczają też odgórnie ustalone stawki za najem lokalu. Rzekomo społeczny program mieszkaniowy autorstwa PiS dzięki nienaturalnie wysokim czynszom w istocie tworzy jedynie publiczno-prywatny mechanizm osiągania zysków z ludzkiej niedoli.

Kapitalizm jest systemem niestabilnym i kryzysogennym, nie gwarantuje pewności pracy i pewności stałego źródła dochodów. Program Mieszkanie+ to również niepewność i ciągły stres przed eksmisją, która jest jednym z wyrazów dominacji kapitału nad pracą. Niepewność dachu nad głową ma uczyć uległości w miejscu pracy, ma uciszać ekonomiczne żądania klasy robotniczej. Głównym beneficjentem Mieszkania+ będą nie lokatorzy, a prywatny kapitał – deweloperzy i banki. Jesteśmy pewni, że kapitalistyczne lobby prywatnego sektora nieruchomości miało wpływ na kształt projektu ustawy. Troska o interes deweloperów bije z tego programu jak smród z wybitego szamba. Na to zgodzić się nie możemy.

Socjalistyczny program mieszkaniowy

Partia Socjaliści rozwiąże problem głodu mieszkaniowego. W tym celu powołamy do życia państwowy program budowy mieszkań, zakładający budowę 2 mln mieszkań w ciągu 15 lat. Powrócimy do socjalistycznych tradycji publicznego budownictwa mieszkaniowego. Prawo do lokalu będzie rzeczywistym przywilejem każdego obywatela. Mieszkanie przestanie być luksusowym towarem dostępnym dla zamożniejszej części społeczeństwa lub dobrem dziedzicznym a stanie dobrem dostępnym dla każdego.

Co zrobimy?

1. Nawiązując do sukcesów socjalistycznego budownictwa mieszkaniowego stworzymy skuteczny państwowy program budowy nowych mieszkań komunalnych.
2. Będziemy aktywnie wspierać spółdzielcze budownictwo społeczne.
3. Podejmiemy kroki w celu skutecznego wyremontowania i zasiedlenia pustostanów komunalnych.
4. Socjalizm to państwo, które samodzielnie buduje mieszkania – skończymy z finansowaniem prywatnych deweloperów i prywatnego budownictwa mieszkaniowego.
5. Socjalizm to mieszkanie i godne życie dla każdego – całkowicie zlikwidujemy bezdomność.
6. Cofniemy reprywatyzację – anulujemy roszczenia dotyczące przedwojennych majątków.
7. Stworzymy nową ustawę o ochronie praw lokatorów uwzględniającą obecne zagrożenia.
8. Skończymy z eksmisją na bruk, eksmisją do noclegowni i pomieszczeń tymczasowych.
9. Skutecznie opodatkujemy wszystkie prywatne pustostany.
10. Stworzymy skuteczny mechanizm nacjonalizacji pustostanów i zasiedlimy je osobami najbardziej potrzebującymi.
11. Zakażemy powstawanie gett kontenerowych, jako substytutów lokali socjalnych.
12. Uniemożliwimy powstawanie osiedli zamkniętych, które zawłaszczają przestrzeń publiczną, segregując mieszkańców.