Partia Socjaliści to polska lewicowa partia polityczna dążąca do zmiany ustroju kapitalistycznego na ustrój socjalistyczny. Jeżeli po zapoznaniu się z deklaracją ideową i programem chcesz dołączyć, zapraszamy!

Napisz do nas wiadomość elektroniczną na adres kontakt@partiasocjalisci.pl w treści podając chęć dołączenia i następujące dane:

  • imiona i nazwisko,
  • miejscowość,
  • numer telefonu
  • adres profilu Facebook (jeśli posiadasz).
  • Po wysłaniu wiadomości oczekuj na odpowiedź od nas. Zazwyczaj dalszy przebieg to spotkanie z miejscowo najbliższą osobą odpowiedzialną z Partii Socjaliści lub zaproszenie na zebranie miejscowej komórki, a następnie podpisanie papierowej deklaracji członkowskiej. O wszystkim zostaniesz powiadomiony w odpowiedzi.

    Deklaracja członkowska Partii Socjaliœci