Działalność Partii Socjaliści ustała po 1.05.2018. Dziękujemy!